Miljøprisen

Byggeriets Arbejdsmiljøpris


Byggeriets Arbejdsmiljøpris gives til produkter og løsninger, som gennem innovativ produktudvikling bidrager til et dokumenteret bedre arbejdsmiljø på byggepladsen, herunder:
- At det er dokumenterbart, at tunge løft er afviklet for medarbejderne.
- At der er sket en innovation.
- At det er dokumenterbart, at løsningen samlet set betyder, at der spares ressourcer på byggepladsen samt i planlægningen af arbejdet.
- At løsningen mindsker risiko for arbejdsulykker.
- At løsningen mindsker risiko for udsættelse for støv og skadelige kemikalier.
- At løsningen mindsker risiko for udsættelse for støj og vibrationer.