Byggerimessen

Byggeriets Klimapris


Byggeriets Klimapris gives til en klimaløsning/-teknologi, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:
- Dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved anvendelse af produktet eller løsningen.
- Dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved fremstillingen af produktet.

Virksomheder, der:
Yder en dokumenteret klimaindsats og/eller har iværksat en klimastrategi


Vinderen af Byggeriets Klimapris 2018

Kronospan ApS: Novopan Klimagulv

Novopan Klimagulv er en ny 25 mm sporet undergulvsplade med fræsede spor til 20 mm varmeslanger til vandbaseret gulvvarme. Novopan Klimagulv er det eneste undergulv til gulvvarme i Skandinavien, der har opnået Svanemærket primært pga. de anvendte råvarer er CO2-neutrale og virksomhedens vægt på cirkulær økonomi i produktionen. Mindst 70% af råvarerne til pladeproduktionen er genanvendt træffald. De resterende 30% af råvarerne er bæredygtigt FSC- og PEFC-certificeret træ fra danske skove.

Tidligere vindere:


2016 – Troldtekt A/S

Prisen gik i 2016 til Troldtekt for deres Troldtekt® wave – en skulpturel, tredimensionel lofts- eller vægbeklædning af træbeton. Forretningsstrategien er baseret på Cradle to Cradle-principperne, der udledes ingen spildevand og produktionsaffald leveres til HedeDanmark. Troldtekt har som DONG Klimapartner siden 2013 baseret sit elforbrug 100% på vedvarende energi (vindstrøm). Energien til opvarmning i produktionen er baseret på CO2-neutralt træaffald, herunder eget produktionsaffald.


2014 – Betongruppen RBR A/S

Betongruppen RBR har udviklet miljøsten, som sikrer hurtig afvanding af befæstede arealer ved f.eks. skybrud. Bærelaget erstattes af granitskærver med forskellige fraktioner, som sikrer adskillelse af lagene. Bærelaget bliver derved et reservoir, hvor regnvand hurtigt kan trænge ned og opbevares, indtil de underliggende jordlag kan absorbere det.


2012 – Icopal Danmark ApS

ECO Activ – en samlet løsning på bæredygtige tagprodukter, der dækker over fire produkter, der har positiv indvirkning på miljøet og viser, at Icopal satser på at udvikle bæredygtige produkter. De fire produkter er: Luftrensende tagpap, et varmeproducerende energitag, en tagløsning med integrerede solceller, der producerer strøm, og et grønt tag, der binder forureningspartikler fra det omgivende miljø.


2010 – Komproment ApS

Første gang prisen blev uddelt gik den til Komproment, der har gjort en betydelig indsats for at markedsføre solenergi. Komproment er således medstifter af firmaet Nordic Energy Group, der producerer patenterede tagintegrerede solfangere. Firmaet har stiftet en landsdækkende sammenslutning af 130 håndværksvirksomheder med speciale inden for tagarbejde – kaldet Tagprofferne – som løbende uddannes i energiløsninger i forbindelse med tagudskiftninger. Og endelig gør Komproment en indsats for salg af solfangere igennem landets trælasthandlere.