Byggeriets Miljøpris


Byggeriets Miljøpris gives til dokumenteret bæredygtige produkter eller løsninger, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:
- Produkter, der kan genanvendes eller er produceret af genanvendt materiale.
- Dokumenteret markant reduktion af produktets miljøbelastning ved produktion, anvendelse og bortskaffelse.
- Produkter, der bidrager til et bedre indeklima.
- Produkter, der bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Virksomheder, der har:
Iværksat en miljøstrategi og/eller Iværksat en arbejdsmiljøstrategi


Vinderen af Byggeriets Miljøpris 2018

Komproment

Komproment har iværksat en miljøstrategi, de har udviklet facadeprodukter med udgangspunkt i adskillelse og genanvendelse, og de arbejder med dokumenteret bæredygtighed via Cradle to Cradle certificeringer. Forudsætninger for CtC certifisering er, at produkterne er udviklet til adskillelse, samt at der ikke indgår skadelige stoffer i produkterne. 5 produkter er certificeret på sølv niveau. Med facaderne leveres en "sort boks" med materialeoplysninger, således at materialerne kan genanvendes på den rigtige måde og indgå i det cirkulære byggeri.


Vinderen af Byggeriets Miljøpris - SÆRPRIS

H+H Danmark A/S: H+H ERGO montagelift

H+H ERGO vandt i 2017 Patent Nords innovationspris for "på innovativ vis at kombinere øget konkurrenceevne med forbedret arbejdsmiljø" og for liftens betydning for arbejdsmiljøet. H+H tænker sikkerhed og arbejdsmiljø helt ud i sidste led af værdikæden. Der er udtaget tre patenter på H+H ERGO. Det seneste er et krydslasersystem, som skal lette arbejdet med montagen yderligere, og som vil blive præsenteret på BYGGERI’18.Nominerede til Byggeriets Miljøpris

Produkt


fischer a/s: Greenline - verdens første befæstigelsessortiment lavet primært af biobaserede materialer Standnr. A-1504

Alle greenline produkter produceres primært af biobaserede råvarer, hvor procentdelen er garanteret ved uafhængig testning og certificering af DIN CERTCO/TÜV Rheinland. Alle greenline produkter tilhører gruppen "BIOBASED 50 – 85 %".

Inde- og arbejdsmiljøet forbedres optimalt og er klassificeret i den bedste mulige emissionsklasse A+ "meget lille emission" for flygtige stoffer i.h.t. det franske VOC direktiv.

Desuden vægter fischer a/s bæredygtighed i produktionen af produkterne meget højt.

H+H Danmark A/S: H+H ERGO montagelift Standnr. D-5402

H+H ERGO vandt i 2017 Patent Nords innovationspris for "på innovativ vis at kombinere øget konkurrenceevne med forbedret arbejdsmiljø" og for liftens betydning for arbejdsmiljøet. H+H tænker sikkerhed og arbejdsmiljø helt ud i sidste led af værdikæden.

H+H ERGO overtager en række fysisk krævende opgaver i forbindelse med opførelse af byggeri, hvilket mindsker nedslidning.

I alt er der udtaget tre patenter på H+H ERGO. Det seneste er et krydslasersystem, som skal lette arbejdet med montagen yderligere, og som vil blive præsenteret på BYGGERI’18.

Samtidig er H+H ERGO den eneste montagelift i verden, der kan håndtere hele sortimentet af porebetonprodukter. H+H ERGOs design passer til både paller og emballage, så montageliften uden problemer kan løfte produkterne fra pallen og køre dem hen til montagestedet. Den er udstyret med en mover, så blokke, elementer og bjælker kan flyttes internt på byggepladsen uden, at det er nødvendigt at trække eller skubbe de tunge materialer rundt.

iTOOLS I/S: AIR+ Active - engangsmaske med indbygget frisk luft Standnr. A-1908

AIR+ Active er verdens første engangsmaske med en tilkoblet mini-ventilator, der automatisk fjerner udåndingsluften.

Den lille ventilator vejer blot 26 gram og monteres let og hurtigt på masken med et klik. Den relative fugtighed inde i masken reduceres med 40 procent; temperaturen falder med op til 4 grader celsius, og der forhindres en ophobning af CO2. Tilsammen giver det en tør og kølig maske, som er behagelig at gå med i flere timer ad gangen.

AIR+ Active består af to elementer: En CE-certificeret ergonomisk engangsmaske, der er designet til let og hurtigt at kunne tilpasses enhver ansigtsform. Og den lille genopladelige ventilator, der kan bruges utallige gange og har en driftstid per opladning på 4 timer. Denne kombination er en ny og innovativ løsning til forbedring af arbejdsmiljøet, og AIR+ har derfor vundet de internationale designpriser, Red Dot Design Award og iF Design Award.

Jackon Danmark A/S: Jackon Thermodræn Standnr. D-6310

Patenteret udvendig isoleringsløsning af kælderydervægge. Ét produkt og én montering, der sikrer en optimal dræning og udtørring af kældervæggen.

Produktegenskaber: Afleder fugt fra kældervæggen, tillader væggen at ånde, formindsker risiko for råd og svamp, sundere indeklima, let at montere uden tunge løft og besværlige arbejdsgange, uændret isoleringsevne og formstøbt EPS produkt (dvs. ingen spild). Ingen brug af tjære.

Fremstilling og bortskaffelse af EPS: 2% polystyren og 98% luft.

Forbrænding: Ren kuldioxid og vanddamp. EPS kan bortskaffes ved enten at granulere til hulrumsisolering eller nedsmelte, så man kan genanvende det til nye EPS produkter. Man kan også afbrænde det i et forbrændingsanlæg, hvor det bliver genanvendt til energiproduktion til bl.a. lys og varme til vores boliger.

KALK A/S: Facade- og vægmalingen REN Standnr. D-6616

REN maling er helt fri for biocider, MI, flygtige organiske forbindelser, tungmetaller, blødgørere, toksiske komponenter etc. Der sker således ingen emissioner af skadelige stoffer fra malingen, hvilket er dokumenteret gennem tests i henhold til certificeringsordningerne: Finske M1 og tyske AgBB.

En ‘cirkulær’ maling: REN har opnået guldniveau i C2C-certificeringsordningen for malingens samlede bæredygtighedsprofil i form af renhed/sundhed, genanvendelse, vedvarende energi, vandhåndtering og social fairness. REN er kalkbaseret og uden mikroplast/plast, som kan skade naturen og vores økosystem. Den kan med andre ord indgå i naturens kredsløb.

REN ligger i klassen for højeste diffusionsåbenhed for malinger og dermed kan fugt ledes naturligt væk fra bygningen. REN sikrer desuden det sunde indeklima via kalkens naturlige skimmelhæmmende og fugtregulerende egenskaber. Fraværet af problematisk kemi gør desuden malingen ideel for allergikere.

Kronospan ApS: Novopan Klimagulv Standnr. A-0612

Novopan Klimagulv er en ny 25 mm sporet undergulvsplade med fræsede spor til 20 mm varmeslanger til vandbaseret gulvvarme. Det produceres af genanvendte træmaterialer og med en markant reduktion i CO2-belastningen ved fremstilling, anvendelse og bortskaffelse af produktet i sammenligning med alternative tunge bygningsdele.

Novopan Klimagulv er det eneste undergulv til gulvvarme i Skandinavien, der har opnået Svanemærket primært pga. de anvendte råvarer er CO2-neutrale og virksomhedens vægt på cirkulær økonomi i produktionen.

Novopans cirkulær tilgang til produktionen af gulvvarmepladerne: Mindst 70% af råvarerne til pladeproduktionen er genanvendt træffald fra kommunale affaldspladser kombineret med spåner og trærester fra danske træindustrier - og dermed CO2-neutrale råvarer. De resterende 30% af råvarerne er bæredygtigt FSC- og PEFC-certificeret træ fra danske skove.

Saint-Gobain ISOVER: Ny generation af glasuld Standnr. D-5414

Den nye generation er baseret på genanvendt glas og består af op i mod 80% genbrugsglas.

Den nye generation af glasuld har modtaget Eurofins Indoor Air Comfort Gold certifikat, som sikrer, at krav til lav emission fra produktet er opfyldt både mht. indeklima og også under installation.

Produktet har modtaget EUCEB certifikat. EUCEB certificerede produkter er fremstillet af fibre, der opfylder kravene i Nota Q i EU-bestemmelserne om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger og er derfor klassificeret som ikke-farlige.

Produktet udmærker sig ved at være meget komfortabelt at arbejde med. Produktet er blødt og rart at røre ved, men har samtidig en utrolig formstabilitet, som gør installeringen meget effektiv. Den nye generation af glasuld kan komprimeres således, at man på byggepladserne skal håndtere færre pakker med større indhold, dog uden at vægten bliver et problem. Og så produceres der i formater, der passer til danske byggetraditioner, således at tildannelse minimeres.

Scan Underlay Production ApS: Bæredygtig gummi-tekstil-lyddug med 90% genbrugte dæk Standnr. D-5300

Med op til 93% upcyclede gummi-tekstil-materiale fra genbrugte dæk, er Acoustic Silence Lyddug et stærkt bæredygtigt alternativ til de nuværende plastik-, oliebaserede- og flamingo-produkter.

Lyddugen bidrager til det bæredygtige samfund: Med mere end 90% upcyclede råmaterialer, mindske energiforbruget med en effektiv produktions proces og anvendelse af vindenergi og naturgas, og har derfor kun 0,0000067 ton CO2 emissions udslip pr. m2. Derudover genanvendes produktionsspild, og der er ingen udledning af spildevand ved produktionen.

Lyddugen sparer håndværkerne for op til 3 arbejdsgange og reducerer lyd med op til 26dB. Den er nem at arbejde med og let at installere, modstår skimmel og meldug, kan anvendes til alle typer cement og beton, udligner ujævnheder og bibeholder sin styrke i hele bygnings levetid.

Lyddugen er godkendt til at være i Svanmærkets/ECO label database for produkter, der kan anvendes i Svanemærket byggerier.

STEICO SE: Miljøvenlige isoleringsmateriale Standnr. A-2648

STEICO er den første producent til at have hele sortimentet af træfiberisoleringsmaterialer certificeret af både FSC og PEFC samt deres byggesystem certificeret i henhold til passivhusinstituttets standarder ved Wolfgang Feist. Derudover er alle deres træfiberisoleringsmaterialer 100% Keymark certificeret.

Steico flex 036 er et fleksibelt træfiberbat til isolering, med en varmeledeevne på 0,036 og høj densitet på 60 kg/m³. Pladen er fleksibel, nem at tilpasse, let at forarbejde og meget skånsom for huden. Særligt diffusionsåben til gavn for et sundt indeklima. Steico flex er miljøvenligt og genanvendeligt.

Produktet kan genanvendes og/eller bortskaffes som træ og træmaterialer. Produktet bidrager til et bedre indeklima og har desuden en meget høj varmelagringsevne, lav varme-ledningsevne, sikrer en naturlig fugtighedsregulering og beskytter effektivt mod skader fra fugt.

Superwood A/S: Afstandsliste Standnr. A-1521

Afstandslisten (klemlisten/skyllelisten) gør det enkelte byggeri miljøvenligt, bæredygtigt og skaber samtidigt et bedre arbejdsmiljø på pladsen.

25x50 mm afstandsliste er godkendt til brug under tag jf. Træinfo og er eneste godkendte alternativ til alm. trykimprægneret træ.

Afstandslisten er ovntørret og vejer derfor væsentligt mindre end våde lister. Vægten per bundt er reduceret. Den har ca. samme fugtindhold som spær/reglar og har ingen korroderende effekt på søm/skruer.

Den er FSC certificeret og gennemimprægneret og derved beskyttet effektivt mod svamp og råd i hele tværsnittet. Den må kappes/bearbejdes som almindeligt træ og kan kappes uden at blotlægge ubeskyttet træ!

Svalk Handel ApS: CT1 – et unikt universal tætnings- og klæbemiddel Standnr. A-0134

CT1 er et unikt universal tætnings- og klæbemiddel baseret på hybride polymerer.

Produktet kan og må anvendes på alle overflader, og beskadiger ikke syntetiske materialer, der klæbes på. Det kan bruges på våde og tilrimede overflader og selv under vand har produktet optimal virkning. Det har høj fleksibilitet i form af en særdeles høj trækbrudstyrke og limning.

CT1 er modstandsdygtig overfor UV samt svampe- og bakterievækst. Produktet indeholder ingen syrer eller opløsningsmidler, krymper ikke, er lugtfrit og udskiller således ikke giftige dampe, hvilket er til stor gavn for både arbejdsmiljø og indeklima.

I emissionstests er CT1 certificeret af GEV-EMICODE EC1 og i godkendelse til brug indendørs scorer produktet A+. Det overholder EU´s direktiver idet det er et 100% V.O.C frit produkt.

Det Norske astma og allergiforbund (NAAF) har godkendt 150 CT1 i kategorien bo og byg, som det eneste blandt fuge- og klæbemidler.

VELUX Danmark A/S: VELUX ACTIVE automatiserer styringen af indeklimaet Standnr. A-0626

VELUX ACTIVE tilbyder en enkel og bekvem måde at opretholde et sundt og komfortabelt indeklima på.

Sensorer måler indeklimaparametre som temperatur, luftfugtighed og CO2-niveau for herefter automatisk at åbne eller lukke ovenlysvinduer, gardiner og solafskærmning. VELUX ACTIVE måler konstant på indeklimaet og optimerer det løbende.

VELUX ACTIVE bidrager til reduktion af bygningens CO2-udledning i form af et vigende behov for mekanisk ventilation, mekanisk køling og kunstig belysning.

Løsningen omfatter bl.a. en WiFi-gateway, indeklimasensorer, samt en iOS og Android-app, der automatiserer betjeningen af VELUX INTEGRA® ovenlysvinduer og solafskærmningsprodukter.

Wallmann - MSK Scandinavia A/S & Frøslev Træ: Organowood - træbeskyttelse uden giftstoffer Standnr. A-2323

OrganoWood® Træbeskyttelse 01 – Flamme- og rådbeskyttelse. I stedet for imprægnering med svampegifte bindes silicumstofferne til træfibrene og skaber en fysisk barriere mod rådsvamp og giver flammehæmmende egenskaber. Miljøklassificeret med det svenske miljømærke Bra Miljöval.

OrganoWood® Træbeskyttelse 02 – Smuds- og vandafvisende. Binder vandafvisende molekyler til træfibrenes overflade, hvilket reducerer vandindtrængningen og bevægelser i træet, der mindsker dannelsen af sprækker, og dermed holder træet meget længere.

OrganoWood® 03 Trærens er et koncentreret rensemiddel, der kan anvendes til let eller grundig rengøring af alle udendørs træoverflader.

Miljøklassificeret med det svenske miljømærke Bra Miljöval.

Strategi


BERRYALLOC Standnr. A-1510

BerryAllocs fabrik i Norge fokuserer på nedbringe energiforbruget og CO2 udslippet ved produktionen af produkterne og har et negativt CO2-aftryk.

5.000 tons støv og spåner brændes rent om året i en certificeret ovn og kedel. Al den varme der bruges i produktionen er genereret her. Overskydende varme, anvendes i nærområdet, til børnehaven og ældrecentret.

Hele BerryAlloc kollektionen er blevet tildelt PEFC-mærket, har miljøcertifikat ISO 14 001 og er M1 udslipsklassificeret.

Komproment Standnr. A-1012

Komproment har iværksat en miljøstrategi, de har udviklet facade produkter med udgangspunkt i adskillelse og genanvendelse, og de arbejder med dokumenteret bæredygtighed via Cradle to Cradle certificeringer.

Komproment har fokus på dokumenteret bæredygtighed, og derfor har de valgt at "Cradle to Cradle"-certificere deres facade division. Forudsætninger for dette er, at produkterne er udviklet til adskillelse, samt at der ikke indgår skadelige stoffer i produkterne. 5 produkter er certificeret på sølv niveau.

Komproment har herudover indført begrebet "sort boks" i byggebranchen. Med facaderne leveres en "sort boks" med materialeoplysninger, således at materialerne kan genanvendes på den rigtige måde og indgå i det cirkulære byggeri. Den indeholder al nødvendig viden omkring materialernes sammensætning og er samlet fysisk ved facaderne. Hermed kan materialerne ved nedtagning om mange år direkte recirkuleres, enten ved genopsætning, omsmeltning eller andet.

Komproment arbejder også på at udvikle "take back" løsninger for produkter, der ikke direkte kan genanvendes 100%.

Tidligere vindere:


2016 – iTOOLS I/S

Miljøprisen gik til iTOOLS for deres CleanSpace-turbomaske, hvis ergonomiske design uden ledninger og slanger forbedrer komforten for brugerne og giver dem total bevægelsesfrihed. Støv og skadelige stoffer er en stor udfordring for byggeriet. Indånding er den primære eksponeringsvej for giftige og skadelige stoffer på arbejdspladsen. Det innovative design samt den åndedrætsaktiverede, lydsvage motor giver håndværkerne en komfortabel beskyttelse mod støv, gasser og dampe.


2014 – Saint-Gobain Gyproc A/S

Saint-Gobain Gyproc lancerede i september 2013 den første gipsplade, Gyproc Ergolite, som vejer under 15 kg. Gyproc Ergolite er baseret på en ny innovativ letvægtsteknologi. Pladen vejer 25 % mindre end en standard gipsplade og fremmer med den reducerede vægt arbejdsmiljøet for montørerne, personalet i trælasterne og andre, som løfter gipsplader.


2012 – Alfix A/S

Alfix har igennem 10 år opbygget en miljø- og arbejdsmiljøstrategi, hvor de så vidt muligt tænker miljø ind i alle processer, produktion og produkter. Alfix arbejder for, og har opnået resultater, i forhold til et ansvarligt arbejdsmiljø for medarbejdere, kunder og slutbrugere. Arbejdsmiljøet har en central plads i Alfix´ produkters egenskaber, herunder forhold som håndtering, ergonomi og bortskaffelse. Miljø- og arbejdsmiljøstrategien kommer til udtryk i alle led i virksomheden.


2010 – Troldtekt A/S

Troldtekt Akustik har opnået PEFC-certificering og kan dokumentere bæredygtig skovdrift, minimal miljøbelastning ved produktion, anvendelse og bortskaffelse samt indeklimamærkning og bidrager dermed til et bedre miljø i hele produktets livscyklus. Produktet kan genanvendes, og 95 pct. af energien til produktionen kommer fra CO2-neutralt brændsel.