Byggeriets Energipris


Byggeriets Energipris gives til energibesparende bygningsdele og komponenter til byggeriet, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:
- Dokumenteret energieffektive bygningskomponenter og løsninger.
- Dokumenterede markante energibesparelser (el- og varmeforbrug) ved anvendelse af produktet.
- Dokumenteret minimering af energiforbrug i byggeprocessen ved anvendelse af produktet.
- Benyttelse af alternativ/vedvarende energi ved fremstilling og/eller anvendelse af produktet.

Virksomheder, der har en iværksat energistrategi.


Vinderen af Byggeriets Energipris 2018

WOOD STEP A/S: Loftstrappeløsning med unik isoleringsevne og tæthed

Denne trappeløsning reducerer problemer med kuldebroer og træk. Navnene på løsningen er POLAR-STEP og POLAR TOPKARM. Det er en topisoleret loftstrappe med 87 mm front samt toplem i tagrummet også med 87 mm front, hvilket har sikret en testet u-værdi på kun 0,37. Konstruktionen imødekommer de øgede tæthedskrav i BR2020. 100% PEFC certificeret.


Nominerede til Byggeriets Energipris


Produkt


Hvidbjerg Vinduet A/S: ZelaLUX®-vinduet Standnr. A-1002

ZelaLUX® er udviklet i de bedst isolerende materialer med fokus på design og lysindfald.

3 tætningsplaner og en standard 3-lags energirude på 48 mm placerer referencevinduet i "Energi-klasse A".

Standard referencevinduet har værdierne Eref +22 og Uw på 0,69, mens vinduet forsynet med en optimeret energirude har værdierne Eref +34,1 og Uw på 0,72. ZelaLUX® kan leveres som plus-energi vindue; vinduet der giver mere varme til boligen end det afgiver.

Materialekomponenterne, der er træ indvendigt og aluminium udvendigt med en kerne af det avancerede og særdeles isolerende fiberkomposit Rau-Fipro®, er alle udviklet ud fra en bæredygtighedstankegang. Produktionsafskær og spild fra aluminiums- og kompositprofilerne kan genanvendes i nye profiler. Udtjente vinduer og døre kan nedbrydes og genanvendes.

Hörmann Danmark A/S: LPU 67 Thermoledhejseport Standnr. A-2623

LPU 67 Thermo-ledhejseport har en fremragende varmeisolering grundet sine 67 mm tykke sektioner med brudt kuldebro.

Sektionernes U-værdi: 0,33 W/(m2xK), portens U-værdi (ved portstørrelse 5000x2125 mm): 1,0 W/(m2xK) og op til 30% bedre varmeisolering end ledhejseporten LPU 42.

Portens egenskaber: 67 mm tykke sektioner med brudt kuldebro, udvendig og indvendig fingerklemsikring, 3-dobbelt pladeforstærkning i skruernes område, dobbelt læbetætning ved overgangene mellem sektionerne og dobbelt bundtætning.

Energetisk modernisering af eksisterende porte: LPU 42 ledhejsepoorte kan få udskiftet de 42 mm tykke sektioner med 67 mm tykke sektioner med brudt kuldebro.

Hörmann Danmark A/S er ISO 50001 certificeret.


Kingspan Insulation: Kingspan Kooltherm K100 serien Standnr. E-7220

Kingspan Insulation har forbedret Kooltherm produktsortimentet og forbedret den termiske ydeevne på 0,020 W/m·K med imponerende 10%, hvilket giver en meget lav ældet lambda-værdi på 0,018 W/m·K for den nye K100 serie.

Alle Kingspan Kooltherm K100 produkter har opnået bedømmelsen BREEAM A+. Målet er med tiden at konvertere alle Kooltherm-produkter til 0,018 W/m·K. Med K100-produkter kan der opnås en endnu lavere U-værdi på hulrummets vægge uden at optage værdifuld plads.

Energibesparende og mindre CO₂-udslip, fremragende termisk ydeevne, reducerer omkostninger (hurtig at montere, sparer på andre byggematerialer), pladsbesparende, op til 40% mere dagslys kan opnås med en tyndere vægkonstruktion, hurtig byggeproces, muligt at starte aptering før opmuring. Dette har også en stor effekt på energiforbruget ved opvarmning af bygningen under byggeprocessen.

WOOD STEP A/S: Loftstrappeløsning med unik isoleringsevne og tæthed Standnr. A-2353 & A-2355

Denne trappeløsning reducerer problemer med kuldebroer og træk.

POLAR-STEP og POLAR TOPKARM. Topisoleret loftstrappe med 87 mm front samt toplem i tagrummet også med 87 mm front, hvilket har sikret en testet u-værdi på kun 0,37.

Konstruktionen imødekommer de øgede tæthedskrav i BR2020.

Løsningen er forberedt til en samlet isoleringstykkelse af loftet på i alt 550 mm, men kan forhøjes ved større isoleringstykkelser og er 100% PEFC certificeret.

Løsningen sikrer et lavere energiforbrug og er produceret ud fra et bæredygtigt hensyn til miljøet.

Tidligere vindere:


2016 – Knauf A/S

Energiprisen gik i 2016 til firmaet Knauf for deres Knauf Comfortboard. En gipsplade med den egenskab, at den kan optage og afgive varme. Gipspladen regulerer dermed temperaturen i et rum på en energineutral og miljøvenlig måde. Gipskernen indeholder PCM-perler, der har en kerne af voks. Overstiger temperaturen i rummet 23 celcius optager perlerne varmen, mens de frigiver varmen igen, når temperaturen falder.


2014 – Sundolitt

Sundolitt modtog Energiprisen for Sundolitt Climate House, der opfylder lavenergiklasse 1 og 2020 energikrav. Huset er konstrueret af byggesystemer med ubrudt isolans, så kuldebroer undgås. Huset har mindre rumvarmeforbrug og lavere energiforbrug end passivhuse. Huset har desuden et godt indeklima og giver energibesparelser med lave drift- og vedligeholdelses-omkostninger i forhold til andre lavenergi-passivhuse.


2012 – Thermiol

Thermisol Titan Slimline er en ny type murisolering, som er fremstillet af hårde PIR isoleringsplader belagt med flerlags aluminiumfolie på begge sider, hvilket øger isoleringsevnen, og på den ene side er der tillige påklæbet 20 mm mineraluld, så pladen slutter tættere. Titan Slimline har lavere U-værdi og bidrager til slanke ydervægge og øget beboeligt gulvareal: "Isolering på en slank måde".


2010 – Rationel Vinduer A/S

Rationel Energi vindueskonceptet bygger på visionen om at tilføre boliger mere energi i fyringssæsonen, end der sættes til ud gennem vinduerne. Med Rationel Energi har Rationel desuden udviklet en ny montage- og indbygningsløsning, der minimerer kuldebroer og varmetab omkring vinduet.