Miljøprisen

miljoe
Byggeriets Miljøpris gives til dokumenteret bæredygtige produkter eller løsninger, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:

Produkter, der kan genanvendes eller er produceret af genanvendt materiale.
Dokumenteret markant reduktion af produktets miljøbelastning ved produktion, anvendelse og bortskaffelse.
Produkter, der bidrager til et bedre indeklima.
Produkter, der bidrager til et bedre arbejdsmiljø.

Virksomheder, der har:
Iværksat en miljøstrategi og/eller
Iværksat en arbejdsmiljøstrategi

Vinderen af Byggeriets Miljøprisen 2016

iTOOLS I/S:
Miljøprisen går til iTOOLS for deres CleanSpace-turbomaske, hvis ergonomiske design uden ledninger og slanger forbedrer komforten for brugerne og giver dem total bevægelsesfrihed. Støv og skadelige stoffer er en stor udfordring for byggeriet. Indånding er den primære eksponeringsvej for giftige og skadelige stoffer på arbejdspladsen. Det innovative design samt den åndedrætsaktiverede, lydsvage motor giver håndværkerne en komfortabel beskyttelse mod støv, gasser og dampe.

Nominerede til Byggeriets Miljøpris 2016
– Produkt:

3M A/S:
3M introducerer i 2016 et helt nyt og unikt filter til organiske gasser og dampe
Tidligere var den eneste sikre metode til at bestemme om et gasfilters kapacitet var opbrugt, at bruge lugt- og smagssansen. Dette skal man ikke længere med gasfilter med filterindikator. Organiske dampe passerer igennem filteret og absorberes til indikatoren, der via en farvereaktion skifter farve fra grøn til rød. Det giver en høj grad af arbejdsmiljøbeskyttelse, og samtidig sikres det, at filterskift sker netop, når filterkapaciteten er opbrugt.

Alfix A/S:
En ny bæredygtig fliseklæber – Alfix QuickFix premium
Fliseklæberen indeholder genanvendt materiale i form af genvundet glas fra gamle knuste glasflasker, som bliver til et let-fyldstof i fliseklæberen. Fliseklæberen indeholder desuden dansk sand og portlandcement = lokale råvarer, der sikrer minimal transport og dermed en begrænsning af CO2 emissionen i den logistiske proces fra leverandør til producent. Renseråvarer genbruges fra tidligere produktionslinjer af cementbaserede produkter og nedbringer dermed spild og i sidste ende affald, som skal køres til deponi. Forbedret rækkeevne for 20 kg QuickFix premium øges med hele 20%, hvilket medfører en positiv gevinst for CO2 regnskabet i forbindelse med transport af de færdige sække, da den totale vægt reduceres. Leveres i FSC certificerede sække. EC1 Plus mærkning = produktet har den absolut laveste emission og dermed indvirkning på indeklimaet.

DLH:
Walls2Paint
En 12mm vægspånplade med unikt fer & not system, som efter montering med det samme giver en fin glat vægflade. Pladen er belagt med en lys, grundet malingstapet, som straks kan males eller gentapetseres. Man undgår mange timers gentagen spartling, pudsning og grunding, som er nødvendig på traditionelle vægløsninger i gips. Løsningen giver ligeledes en mere skruefast væg end traditionelle vægge af gips.

Gamle Mursten ApS:
Gamle Mursten Vægsystemer
Præfabrikerede moduler, der består af murstensskaller skåret af genbrugsmursten og monteret på plader af genbrugskork, rockwool eller gips. Vægsystemerne leveres både som facademoduler til isolering eller som vægsystemer til indvendige vægge. Potentiale for genanvendelse og fremstillet af genanvendt materiale. Modulerne kan skrues ned efter endt brug og genbruges på en ny væg. Murstensskallerne er skåret af restfraktionen fra Gamle Murstens produktion af genbrugsmursten. Firmaet kan udnytte op til 90% af de råvarer, der indleveres til rensning.

IBF Betonvarer:
Leca® termblokke er blevet mere end 10 gange så stor – hvilket betyder nem og hurtig montering.
Med en størrelse svarende til mere end 10 almindelige blokke sikres en meget hurtig montage, samtidig reduceres varmetabet. Med Leca® termblokke “Plus” opnås en væsentlig forbedret isolering, da fugeantallet er reduceret, samtidig med at isoleringen er ubrudt i hele højden og længden. Blokken monteres med maskine, hvilket betyder hurtig montering. Derved undgås også de tunge løft.

iTOOLS I/S:
CleanSpace-turbomaske

CleanSpace turbomasken forbedrer komforten for brugerne. Den giver dem total bevægelsesfrihed med en hidtil uset komfort. Støv og skadelige stoffer er en stor udfordring for byggeriet. Indånding er den primære eksponeringsvej for giftige og skadelige stoffer på arbejdspladsen. Det innovative design samt den åndedrætsaktiverede, lydsvage motor giver håndværkerne en komfortabel beskyttelse mod støv, gasser og dampe. Ergonomisk design uden ledninger eller slanger, blæser kun frisk luft når du indånder, bløde silikonemasker, der slutter skånsomt og effektivt til ansigtet, kan benyttes sammen med andre værnemidler. CleanSpace Ultra er IP66-klassificeret og tåler dekontamineringsbruser og er sikker i potentielt eksplosive atmosfærer.

Monier A/S:
B&C 25 – med Aerlox teknologi
Ny letvægtstagsten medfører markant forbedret arbejdsmiljø for tagdækkere/håndværkere. Vægt: 2,77 kg/stk. (op til 5,5 kg/stk. normalt). Fladevægten er under 25 kg/m2 (almindeligvis ca. 38 kg/m2). Ved tagstens-aflæsning spares håndværkere for løft, og således vil B&C 25, anvendt til tagudskiftning af et typisk tag, betyde at der manuelt flyttes 6 tons mindre.

Letvægtstagstenen opfylder samme krav som en almindelig betontagsten og har en brudstyrke væsentligt over en almindelig betontagsten. Den er testet og godkendt til at kunne gås på.

ROCKWOOL A/S:
TOPROCK ®CTF System – ressourcebesparende tagisolering
Minimering af spild hele vejen igennem. Mindre spild af materialer og mindre tidsspild ved hurtigere montagetid. Systemet består af lameller og topplade, der er sampakket på en  miljøpalle. Miljøpallen er en patenteret løsning, der er lavet af isolering, således at pallen også udlægges som tagisolering. Pallen er indpakket i genanvendelig PE-folie og vejer mindre end en traditionel træpalle. Lamellerne er tilskåret, således at der automatisk etableres et fald på taget. Dermed bliver en separat kileløsning oven på et plant lag af isolering overflødig, og tiden til udlægning kan mindskes med op til 50%. Systemet sikrer en brandsikker og fugt- og vandafvisende tagisolering. Når isoleringen er monteret, har man opnået et tag med minimalt energitab, og det eneste affald er folie, der kan genanvendes.

– Strategi:

Södra
Produkter, der kan genanvendes eller er produceret af genanvendt materiale. Södras miljø- gennemgang er langsigtet og omfatter hele produktets livscyklus. Dokumenteret markant reduktion af produktets miljøbelastning ved produktion, anvendelse og bortskaffelse. Har opbygget og implementeret et certificeret miljøstyringssystem iht. ISO 14 001. Råvarer kommer gerne fra nærområder og bytter med andre aktører. Flere tiltag er gjort for at minimere belastningen ved transport f.eks. uddanne chaufførerne i Heavy ECO driving. Miljøcertificerede råvarer (PEFC og FSC). Binder mere kuldioxid (CO2), end vi genererer. ”Hvad vi udvinder af naturen skal, på en bæredygtig måde, kunne anvendes, genanvendes, genbruges med mindst mulig ressourceforbrug, og uden at naturen tager skade”. Kraftig nedsat forbrug af el-energi og fjernvarme, kraftig nedsat forbrug af opløsningsmidler, kraftig øget forbrug af FSC og PEFC certificerede råvarer, reduceret mængde af brændbart affald og reduceret mængde af affald til deponi. Produkter, der bidrager til et bedre indeklima (trægulve).