Energiprisen

Byggeriets Energipris


Byggeriets Energipris gives til energibesparende bygningsdele og komponenter til byggeriet, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:
- Dokumenteret energieffektive bygningskomponenter og løsninger.
- Dokumenterede markante energibesparelser (el- og varmeforbrug) ved anvendelse af produktet.
- Dokumenteret minimering af energiforbrug i byggeprocessen ved anvendelse af produktet.
- Benyttelse af alternativ/vedvarende energi ved fremstilling og/eller anvendelse af produktet.

Virksomheder, der har en iværksat energistrategi.


Nominerede til Byggeriets Energipris


Produkt


Lindab A/S

Standnr. A-1040

Kontaktperson: Louise Lindeskov

Mail: louiselindeskov@gmail.com

På BYGGERI´20 introduceres Lindab SolarRoof, som er et kliktag med integrerede solceller. Lindab SolarRoof er resultatet af mange års erfaring som leverandør af ståltag kombineret med den nyeste teknologi inden for solenergi. Lindab SolarRoof produceres som Lindabs traditionelle kliktag, men med solcellepaneler limet oven på tagkonstruktionen.


Rockwool A/S

Standnr. A-1012

Kontaktperson: Louise Røgild Knudsen

Mail: louise.roegild.knudsen@rockwool.com

Rockzero er et modulært vægsystem, der ved at integrere stenuldsisoleringens termiske egenskaber med den byggetekniske konstruktion af boligen, gør det muligt at bygge boliger, der opfylder de højeste standarder inden for varmeisolering og energieffektivitet. Rockzero lever op til kravene for energineutralt byggeri (nZEB) og lavenergiklasse 2020. Forudsætningen for den gode energieffektivitet er en kombination af isoleringsevne, tæthed og eliminering af kuldebroer.


SWEDOOR

Standnr. A-1540

Kontaktperson: Martin Jørgensen

Mail: mjorgensen@jeldwen.com

Yderdøre, der lever op til Lavenergihus-krav med ekstra høj isolering. Et dørkoncept, der ud over ekstra lav U-værdi også tilbyder et stort udvalg af designs, samt muligheden for også at få ekstra høj indbrudsklasse og/eller brandcertificering. Desuden bidrager det naturbaserede kernemateriale til god støjreduktion.


Tidligere vindere:


2018 – WOOD STEP A/S

Denne trappeløsning reducerer problemer med kuldebroer og træk. Navnene på løsningen er POLAR-STEP og POLAR TOPKARM. Det er en topisoleret loftstrappe med 87 mm front samt toplem i tagrummet også med 87 mm front, hvilket har sikret en testet u-værdi på kun 0,37. Konstruktionen imødekommer de øgede tæthedskrav i BR2020. 100% PEFC certificeret.


2016 – Knauf A/S

Energiprisen gik i 2016 til firmaet Knauf for deres Knauf Comfortboard. En gipsplade med den egenskab, at den kan optage og afgive varme. Gipspladen regulerer dermed temperaturen i et rum på en energineutral og miljøvenlig måde. Gipskernen indeholder PCM-perler, der har en kerne af voks. Overstiger temperaturen i rummet 23 celcius optager perlerne varmen, mens de frigiver varmen igen, når temperaturen falder.


2014 – Sundolitt

Sundolitt modtog Energiprisen for Sundolitt Climate House, der opfylder lavenergiklasse 1 og 2020 energikrav. Huset er konstrueret af byggesystemer med ubrudt isolans, så kuldebroer undgås. Huset har mindre rumvarmeforbrug og lavere energiforbrug end passivhuse. Huset har desuden et godt indeklima og giver energibesparelser med lave drift- og vedligeholdelses-omkostninger i forhold til andre lavenergi-passivhuse.


2012 – Thermiol

Thermisol Titan Slimline er en ny type murisolering, som er fremstillet af hårde PIR isoleringsplader belagt med flerlags aluminiumfolie på begge sider, hvilket øger isoleringsevnen, og på den ene side er der tillige påklæbet 20 mm mineraluld, så pladen slutter tættere. Titan Slimline har lavere U-værdi og bidrager til slanke ydervægge og øget beboeligt gulvareal: "Isolering på en slank måde".


2010 – Rationel Vinduer A/S

Rationel Energi vindueskonceptet bygger på visionen om at tilføre boliger mere energi i fyringssæsonen, end der sættes til ud gennem vinduerne. Med Rationel Energi har Rationel desuden udviklet en ny montage- og indbygningsløsning, der minimerer kuldebroer og varmetab omkring vinduet.