Byggerimessen

Byggeriets Klimapris


Byggeriets Klimapris gives til en klimaløsning/-teknologi, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:
- Dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved anvendelse af produktet eller løsningen.
- Dokumenteret markant nedsættelse af CO2-udslip ved fremstillingen af produktet.

Virksomheder, der:
Yder en dokumenteret klimaindsats og/eller har iværksat en klimastrategi


Nominerede til Byggeriets Klimapris

Produkt


Milwaukee Elværktøj

Standnr. D-6002 D-6600

Kontaktperson: Henrik Lynggaard Nielsen

Mail: henrik.nielsen@tti-emea.com

MILWAUKEE® introducerer markedets første batteridrevne 350mm kapsav, MX COS350. MILWAUKEE® gør det derved muligt for virksomheder at reducere deres CO2-udledning i driften, sikre bedre arbejdsmiljø og indeklima samt reducere risici på byggepladsen, som er forbundet med håndtering og opbevaring af benzin og olie.


RIAS A/S

Standnr. A-0646

Kontaktperson: Anders Topp

Mail: ato@rias.dk

Det anslås, at der er mere end 150 mio. ton plast i verdenshavene. RIAS vil gerne bidrage til, at vi passer bedre på miljøet og tilbyder derfor byggebranchen en Ocean Plast køreplade fremstillet af 98% havplast. Samtidig spares der 1650 kg CO2, hver gang der benyttes 1000 kg havplast. Ocean Plast køreplade vil kunne klare et akseltryk på op til 20 tons


BAYO.S Skruefundament ApS

Standnr. A-1932

Kontaktperson: Merete Tell

Mail: mt@samsongruppen.dk

BAYO.S skruefundamenter er et innovativt fundamentsystem, som fjerner behovet for støbning med beton eller nedramning af pæle ved nybygning/ombygning. Skader på de omkringliggende bygninger og reetablering samt grundvandssænkning undgås. BAYO.S er ISO-certificerede • CE-mærkede • Produceret i EU • Godkendte til byggeri i EU • Understøtter BR18, og er akkrediteret, så det sikres, at BR Eurocode 7 overholdes.


BEWi Styrolit

Standnr. D-6020

Kontaktperson: Mette Fuglsang

Mail: mette.fuglsang@bewisynbra.com

Et 100% recycled EPS-produkt. BEWiSynbra er i 2019 blevet produktionsteknisk i stand til at skabe ny EPS råvare af 100% recycled materiale med en CO2 besparelse på 4,4 kg. Der foregår i øjeblikket test af de produkter, der skabes af 100% recycled materiale, og det er firmaets intention at lancere de 100% recyclede produkter på det danske marked primo 2020.


Strategi


Kingspan Insulation ApS

Standnr. E-7220

Kontaktperson: Joan Thomsen

Mail: joan.thomsen@Kingspan.com

I 2011 iværksatte Kingspan en ambitiøs klimastrategi Net-Zero Energy, der skal gøre firmaets 140 fabrikker verden over CO2 neutrale i 2020. Ny Kooltherm fabrik i Sverige på 18.000 m2 står klar til snart at levere isolering til Danmark og resten af Norden. Fabrikken kommer til at producere isoleringen ud fra 100 % vedvarende energikilder.


Tidligere vindere:


2018 – Kronospan ApS:

Prisen gik i 2018 til Novopan Klimagulv er en ny 25 mm sporet undergulvsplade med fræsede spor til 20 mm varmeslanger til vandbaseret gulvvarme. Novopan Klimagulv er det eneste undergulv til gulvvarme i Skandinavien, der har opnået Svanemærket primært pga. de anvendte råvarer er CO2-neutrale og virksomhedens vægt på cirkulær økonomi i produktionen. Mindst 70% af råvarerne til pladeproduktionen er genanvendt træffald. De resterende 30% af råvarerne er bæredygtigt FSC- og PEFC-certificeret træ fra danske skove.

2016 – Troldtekt A/S

Prisen gik i 2016 til Troldtekt for deres Troldtekt® wave – en skulpturel, tredimensionel lofts- eller vægbeklædning af træbeton. Forretningsstrategien er baseret på Cradle to Cradle-principperne, der udledes ingen spildevand og produktionsaffald leveres til HedeDanmark. Troldtekt har som DONG Klimapartner siden 2013 baseret sit elforbrug 100% på vedvarende energi (vindstrøm). Energien til opvarmning i produktionen er baseret på CO2-neutralt træaffald, herunder eget produktionsaffald.


2014 – Betongruppen RBR A/S

Betongruppen RBR har udviklet miljøsten, som sikrer hurtig afvanding af befæstede arealer ved f.eks. skybrud. Bærelaget erstattes af granitskærver med forskellige fraktioner, som sikrer adskillelse af lagene. Bærelaget bliver derved et reservoir, hvor regnvand hurtigt kan trænge ned og opbevares, indtil de underliggende jordlag kan absorbere det.


2012 – Icopal Danmark ApS

ECO Activ – en samlet løsning på bæredygtige tagprodukter, der dækker over fire produkter, der har positiv indvirkning på miljøet og viser, at Icopal satser på at udvikle bæredygtige produkter. De fire produkter er: Luftrensende tagpap, et varmeproducerende energitag, en tagløsning med integrerede solceller, der producerer strøm, og et grønt tag, der binder forureningspartikler fra det omgivende miljø.


2010 – Komproment ApS

Første gang prisen blev uddelt gik den til Komproment, der har gjort en betydelig indsats for at markedsføre solenergi. Komproment er således medstifter af firmaet Nordic Energy Group, der producerer patenterede tagintegrerede solfangere. Firmaet har stiftet en landsdækkende sammenslutning af 130 håndværksvirksomheder med speciale inden for tagarbejde – kaldet Tagprofferne – som løbende uddannes i energiløsninger i forbindelse med tagudskiftninger. Og endelig gør Komproment en indsats for salg af solfangere igennem landets trælasthandlere.