PRISEN EFFEKTIVT BYGGERI 2023

Prisen Effektivt Byggeri 2023 sætter fokus på og hædrer de virksomheder, som med nye materialer, løsninger og metoder understøtter et mere effektivt byggeri. Læs om de nominerede og hvem, der vandt her.

Prisen EFFEKTIVT BYGGERI 2023 er en ny pris, som Danske Byggecentre uddelte for første gang ved BYGGERI’23 i marts. Formålet med prisen er at sætte fokus på og hædre de virksomheder, der er med til at:

• Fremme udviklingen af energibesparende byggevarer og løsninger

• Sætte fokus på optimering af ressourceforbrug

• Understøtte bedre, mere effektive processer i byggeriet

Der er behov for at sætte fokus på det effektive byggeri i en situation, hvor Danmark og byggeriet står i en turbulent periode med globale uroligheder, stigende priser og energikrise. Aldrig har materialer, løsninger, metoder og rådgivning om effektivt byggeri været mere nødvendigt og relevant end nu.

EFFEKTIVT BYGGERI 2023 gives til en effektiv løsning, bygningsdel, komponent eller metode i byggeriet, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:

• Dokumenteret effektiv energi- eller ressourceoptimering ved fremstilling af produkt

• Dokumenteret effektiv energi- eller ressourcebesparelse ved anvendelse af produkt eller løsning

• Dokumenteret effektiv genbrug eller genanvendelse af produkt

• Dokumenteret effektiv metode som effektiviserer byggeprocessen