Danmarks største byggerimesse bliver tirsdag den 21. marts officielt åbnet af Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter. BYGGERI’23 vil sætte fokus på bæredygtighed og effektivt byggeri, og inden for netop disse områder er Curt Liliegreen optimist på branchens vegne.

Stigende renter, svingende energipriser, materialeprisstigninger, konkurser mv. har betydet usikkerhed og pessimisme i byggebranchen, som efter flere år med stærk fremgang nu kigger ind i en mere udfordrende tid.

Trods den nuværende turbulens på markederne, kan man godt tillade sig at være optimist på byggebranchens vegne. Sådan lyder det fra Curt Liliegreen, direktør i Boligøkonomisk Videncenter, som er åbningstaler ved BYGGERI’23 den 21. marts.

”Byggeriet har altid haft store udsving, men er også kendt for at kunne improvisere og finde løsninger i udfordrende tider. Vi kommer nok ikke udenom en række konkurser og stigende ledighed, men der er flere indikatorer, der peger på, at den her afmatning bliver kortvarig. Det bliver en teknisk justering af væksten og ikke noget, der sætter sig,” siger Curt Liliegreen.

Han forudser samtidig, at byggeriet får travlt de kommende år. 

”Jeg er optimist. Byggeriet står et godt sted og får travlt de kommende år med alt fra store infrastrukturprojekter til energirenovering af den eksisterende boligmasse. Branchen kigger ind i en gylden tid, hvor det kommer til at gå fremad – men man står også overfor en række udfordringer og gennemgående forandringer. Manglende arbejdskraft bliver de kommende årtier et stort problem, så der skal virkelig satses på de unge, og byggesektoren skal gøres til et attraktivt sted at arbejde,” siger Curt Liliegreen.

Ny materialeteknologi vil snart ændre byggesektoren
Avanceret materialeteknologi bliver en vigtig nøglefaktor i byggeriets arbejde med bæredygtighed og effektivt byggeri.

Curt Liliegreen har siden 2009 været evaluator for EU-Kommissionen på FP7 og Horizon 2020, hvor han på tætteste hold bl.a. har fulgt forskningsprojekter og arbejdet med udviklingen af nye materialeteknologier i byggeriet overalt i Europa.

”Der bliver investeret massivt i ny og avanceret materialeteknologi til byggesektoren, som meget snart er markedsparat. Vi kommer til at se mange flere systemløsninger i markedet, der kan imødekomme øgede krav til dokumentation fra bygherrerne. Det kommer til at påvirke hele værdikæden i branchen – fra materialeproducent til håndværkeren på byggepladsen, der vil blive mødt af nye krav og forventninger,” siger Curt Liliegreen.

 

For yderligere oplysninger:      

Pressechef Claus Bendsen
claus@thecentral.dk
Ttlf.: 20263296 

Foto: Tuala Hjarnø