På BYGGERI’23 udstilles mange bæredygtige produkter, der sparer på ressourcerne, skaber godt indeklima, er holdbare og dokumenteret bæredygtige.  

Bæredygtighed kan for mange være et uhåndgribeligt begreb og tit bliver bæredygtighed ligestillet med fravalg og forbud, men bæredygtighed handler ligeså meget om god byggeskik. Det handler om, at vi skal tænke os om. Vi skal overveje både byggesituationen og brugssituationen over hele bygningens levetid. Og på den måde træffe bevidste valg, der mindsker det samlede ressourceforbrug, og skaber gode rammer for livet i bygningerne. Det behøver hverken at være besværligt eller dyrt at vælge mere bæredygtige byggematerialer.

Vælg bæredygtigt
For at gøre ”bæredygtighed” mere håndgribeligt har et branchesamarbejde, der består af Danske Byggecentre, DI Byggeri og Smith Innovation med støtte fra Grundejernes Investeringsfond udarbejdet brochurer, en hjemmeside og en app, der hedder ”Vælg Bæredygtigt”.

Fem principper
Materialet er opdelt i fem principper for valg af bæredygtige byggematerialer og fem materialegrupper, så man hurtigt kan orientere sig. Bæredygtighed vil altid være en helhedsbetragtning. Materialet skal derfor ikke ses som en tjekliste, men som en guide, der kan hjælpe med at finde det mest bæredygtige produkt, når du står overfor et valg i dit lokale byggecenter. På den måde er det hurtigt at skabe et overblik, og kan fungere som opslagsværktøj.

Materialet sikrer viden om bæredygtighed, så der nemmere kan træffes et valg om bæredygtige byggematerialer, når der bygges og renoveres.

Få et hurtigt overblik på hjemmeside og app
Materialet er tilgængeligt online på www.vælgbæredygtigt.dk og kan også downloades som app via Google Play og App Store. Søg efter ”vælgbæredygtigt”.

Vælg bæredygtigt på BYGGERI’23
Besøg Danske Byggecentre stand (A-0620) og hør mere om Vælg Bæredygtigt.