Byggeriets Arbejdsmiljøpris

Byggeriets Arbejdsmiljøpris gives til produkter og løsninger, som gennem innovativ produktudvikling bidrager til et dokumenteret bedre arbejdsmiljø på byggepladsen, herunder:

• At det er dokumenterbart, at tunge løft er afviklet for medarbejderne.

• At der er sket en innovation.

• At det er dokumenterbart, at løsningen samlet set betyder, at der spares ressourcer på byggepladsen samt i planlægningen af arbejdet.

• At løsningen mindsker risiko for arbejdsulykker

• At løsningen mindsker risiko for udsættelse for støv og skadelige kemikalier.

• At løsningen mindsker risiko for udsættelse for støj og vibrationer.

Tidligere vindere:

2022 - BMI Group Danmark

Betontagstenen B&C 30 Ergo fra BMI Monier udmærker sig særligt ved sin lave vægt. Tagstenen vejer 30 kg pr. m2, hvilket er 10 kg mindre end den klassiske B&C-betontagsten. Med udviklingen af B&C 30 Ergo er der sat fokus på et bedre arbejdsmiljø, da tunge løft samt risikoen for arbejdsulykker er formindsket betydeligt for medarbejderne.

2020 – SWED-MARK A/S

Net-Op er udviklet for at undgå dødsfald og arbejdsulykker ved tagarbejde. Produktet vejer kun 14 kg og kan være i enhver håndværker varevogn. Net-Op skaber et trygt og sikkert arbejdsmiljø ved tagarbejde.