Byggeriets Energipris

Byggeriets Energipris gives til energibesparende bygningsdele og komponenter til byggeriet, der opfylder et eller flere af nedenstående krav:

• Dokumenteret energieffektive bygningskomponenter og løsninger.

• Dokumenterede markante energibesparelser (el- og varmeforbrug) ved anvendelse af produktet.

• Dokumenteret minimering af energiforbrug i byggeprocessen ved anvendelse af produktet.

• Benyttelse af alternativ/vedvarende energi ved fremstilling og/eller anvendelse af produktet.

• Virksomheder, der har en iværksat energistrategi.

Tidligere vindere:

2022 - ASSA ABLOY Opening Solutions Denmark

PULSE løsningen giver forbrugeren alle de features, man forventer af et moderne digitalt låsesystem, helt uden at sætte et kontinuerligt CO2-aftryk gennem brugen af batterier og strøm.

2020 – Lindab A/S

Lindab SolarRoof er et kliktag med integrerede solceller og er resultatet af mange års erfaring som leverandør af ståltage kombineret med den nyeste teknologi inden for solenergi.

2018 – WOOD STEP A/S

Denne trappeløsning reducerer problemer med kuldebroer og træk. Navnene på løsningen er POLAR-STEP og POLAR TOPKARM. Det er en topisoleret loftstrappe med 87 mm front samt toplem i tagrummet også med 87 mm front, hvilket har sikret en testet u-værdi på kun 0,37. Konstruktionen imødekommer de øgede tæthedskrav i BR2020. 100% PEFC certificeret.

2016 – Knauf A/S

Energiprisen gik i 2016 til firmaet Knauf for deres Knauf Comfortboard. En gipsplade med den egenskab, at den kan optage og afgive varme. Gipspladen regulerer dermed temperaturen i et rum på en energineutral og miljøvenlig måde. Gipskernen indeholder PCM-perler, der har en kerne af voks. Overstiger temperaturen i rummet 23 celcius optager perlerne varmen, mens de frigiver varmen igen, når temperaturen falder.

2014 – Sundolitt

Sundolitt modtog Energiprisen for Sundolitt Climate House, der opfylder lavenergiklasse 1 og 2020 energikrav. Huset er konstrueret af byggesystemer med ubrudt isolans, så kuldebroer undgås. Huset har mindre rumvarmeforbrug og lavere energiforbrug end passivhuse. Huset har desuden et godt indeklima og giver energibesparelser med lave drift- og vedligeholdelses-omkostninger i forhold til andre lavenergi-passivhuse.

2012 – Thermisol

Thermisol Titan Slimline er en ny type murisolering, som er fremstillet af hårde PIR isoleringsplader belagt med flerlags aluminiumfolie på begge sider, hvilket øger isoleringsevnen, og på den ene side er der tillige påklæbet 20 mm mineraluld, så pladen slutter tættere. Titan Slimline har lavere U-værdi og bidrager til slanke ydervægge og øget beboeligt gulvareal: "Isolering på en slank måde".

2010 – Rationel Vinduer A/S

Rationel Energi vindueskonceptet bygger på visionen om at tilføre boliger mere energi i fyringssæsonen, end der sættes til ud gennem vinduerne. Med Rationel Energi har Rationel desuden udviklet en ny montage- og indbygningsløsning, der minimerer kuldebroer og varmetab omkring vinduet.